Народна культура українців: життєвий цикл людини

Діти, дитинство, дитяча субкультураМарина Гримич, ред.

Том 1.  Діти. Дитинство. Дитяча субкультура

Київ: Дуліби, 2008

Видання всебічно і поетапно висвітлює життя людини в традиційному суспільстві – від народження і до смерті. Обряди, звичаї, вірування, трудові обов’язки, прикмети, табу, етикетні правила, – все це супроводжувало людину і змінювалося, відповідно до того, як змінювалася вікова група, в якій вона перебувала.

Перший том багатосерійного наукового видання "Народна культура українців: життєвий цикл людини" присвячений віковій групі дітей. У книзі зібрано праці відомих учених у галузі етнографії дитинства і дитячої субкультури. В ньому зібрані наукові дослідження з усіх аспектів дитячої субкультури в українській народній традиції. 

Том 2.  Молодь. Молодість. Молодіжна субкультура

Київ: Дуліби, 2010

Другий том наукового видання "Народна культура українців: життєвий цикл людини" присвячений віковій групі молоді. Це - колективне ентологічне дослідження про українську молодіжну субкультуру, якою вона була у традиційний період (доіндустріальне суспільство) і якою вона стала в індустріальному, постіндустріальному і ранно-інформативному суспільстві.

У книзі зібрано праці відомих сучасних етнологів, а також матеріали класиків української етнографії про статево-вікову групу молоді.

Том 3. Зрілість. Жіноцтво. Жіноча субкультура

Київ: Дуліби, 2012

Третій том присвячено статево-віковій групі жіноцтва. В ньому містяться етнологічні, фольклористичні, соціоантропологічні праці, які стосуються колективного жіночого культурного досвіду (трудова/господарська сфера, обрядовість, матеріальна культура, фольклор, звичаєве право).

Том 4. Зрілість. Чоловіки. Чоловіча субкультура

Київ: Дуліби, 2013

Четвертий том присвячено статево-віковій групі дорослих чоловіків. Перед нами широкий спектр діяльності чоловічтва в традиційній культурі. До тому ввійшли матеріали з землеробства, чумацтва, мисливства, рибальства, ремісництва, звичаєвого права, обрядовості, вірувань, матеріальної культури тощо. Великий розділ присвячено субкультурі козацтва. Потрапили сюди також матеріали, що стосуються ХХ ст.: про життя бездомних чоловіків, про стереотипні образи маскулінності в радянській та пострадянській дійсності.

Том 5. Старість. Смерть. Культура вшанування небіжчиків

Київ: Дуліби, 2015

П'ятий том історико-етнологічного видання завершує фундаментальний історико-етнологічний проект Марини Гримич "Народна куьтура українців. Життєвий цикл людини." Матеріали поділені на дві тематичні групи: перша присвячена культурі старіння, а друга зосереджується на інтерпретації теми смерті в традиційній культурі: віщування смерті, підготовка до смерті, похоронний обряд, різнотипні уявлення про небіжчиків та їхнє життя на "тому світі", фольклоризація та міфологізація (в т. ч. демонологізація) померлих.