Українські приповідки. Т.2

Зібрав Володимир С. Плав'юк

Приповідки 2Упорядкування, пояснення та редагування: Богдан Медвідський, Олександр Макар

Українські приповідки, том 2

Едмонтон: Катедра української культури та етнографії ім. Гуцуляків, Альбертський університет, Асоціація Українських Піонерів Альберти

1996

Володимир Плив'юк залишив після себе велику кількість рукописних матеріалів для другого тому приповідок. Він почав упорядковувати їх згідно опорних слів, але не встиг завершити цю роботу за свого життя. Після смерті В. Плав'юка матеріали довгий час зберігалися в приватному архіві Люби та Івана Григорій. 

Упорядники сподіваються, що нова збірка доповнить пареміографічні матеріали першого тому і стане важливим джерелом для дослідження перенесення малих усних форм фольклору з України в Канаду і побутування їх у місцях нового поселення.